Chức năng phần mềm quản lý khách sạn, resort, căn hộ MEMO

1. CHỨC NĂNG HỆ THỐNG
Thống kê hệ thống hiện tại
Quản trị và phân quyền người dùng
Quản lý chuỗi khách sạn/resort/apartment
2. CHỨC NĂNG KINH DOANH – LỄ TÂN
Quản lý đoàn
Quản lý khách lẻ
Quản lý khách căn hộ/ thuê dài ngày
Quản lý khách lịch sử
Hoa hồng đại lý du lịch
Đóng ngày làm việc
Tra cứu thông tin khách hàng
Khả năng cung ứng phòng
Sơ đồ phòng
Biểu đồ phòng
Tin nhắn
Yêu cầu sửa chữa
Khai báo tạm trú
Tra cứu giao dịch
Đồ gửi nhận
Duyệt đặt phòng trên website
Cập nhật giá phòng và số lượng phòng lên website khách sạn
Kết nối với kênh Channel Manager (OTAs)
Kết nối khóa từ thông minh
3. CHỨC NĂNG BUỒNG PHÒNG
Quản lý đồ thất lạc
Yêu cầu sửa chữa
Quản lý kho minibar
Tin nhắn
Tiếp nhận và xử lý yêu cầu
Cập nhật trạng thái phòng
Tra cứu giao dịch
4. CHỨC NĂNG KẾ TOÁN
Quản lý công nợ
Quản lý kho minibar
Hoa hồng đại lý du lịch
5. CHỨC NĂNG CẤU HÌNH HỆ THỐNG
Giá phòng
Giá phòng theo giờ
Bảng giá minibar
Bảng giá giặt là
Gói dịch vụ
Giảm giá theo điểm tích lũy
Tham số hệ thống
Thuế GTGT
Phí dịch vụ
Giảm giá
Đại lý du lịch
Kế hoạch doanh thu tháng
Loại phòng
Danh sách phòng
Giao dịch và dịch vụ
Danh mục dùng chung
Tỷ giá ngoại tệ
Kế hoạch bán phòng tháng
Bảng giá dịch vụ khác
Vị trí phòng
Vị trí phòng trong căn hộ
Thẻ tài sản
6. CHỨC NĂNG BÁO CÁO THỐNG KÊ
Báo cáo giao dịch
Báo cáo dự báo
Báo cáo buồng phòng
Báo cáo quản trị
Báo cáo kinh doanh lễ tân
Báo cáo khác

Phần mềm quản lý khách sạn, resort, căn hộ cho thuê dài ngày MEMO

Phần mềm quản lý nhà hàng MEMO chuyên nghiệp