Chức năng phần mềm quản lý nhà hàng MEMO.POS

  1. CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ

Thống kê hệ thống hiện tại

Quản trị và phân quyền người dùng

Công nợ khách hàng

Khách lịch sử (tích điểm khách lịch sử )/ Thẻ Vip

Đóng ngày làm việc

Quản lý kho, định lượng

In lại hóa đơn thanh toán

Tạm tính nguyên vật liệu, hàng hóa cần thiết

Đăng ký trước bàn

Thu chi tiền mặt

Tham số hệ thống

Thuế GTGT

Phí dịch vụ

Giảm giá

Danh mục dung chung

Tỷ giá ngoại tệ

Nhà cung cấp

Bàn ăn

Nhóm món dịch vụ

Nguyên vật liệu, hàng hóa

Hóa đơn thanh toán

Hóa đơn sai cần xử lý

2. CHỨC NĂNG BÁO CÁO THÔNG KÊ

Báo cáo quản lý

Báo cáo theo hóa đơn

Báo cáo doanh thu và thanh toán

Báo cáo kế toán

Báo cáo khác

Báo cáo đặc thù

By: Itcs.vn

Phần mềm quản lý nhà hàng chuyên nghiệp MEMO.POS