Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý khách sạn MEMO – Thao tác checkout

  • Mục đích : làm thanh toán cho khách, khách trả phòng. Để checkout được, tài khoản của khách phải không còn dư nợ (dư nợ = 0 / thanh toán hết)
  • Nhóm người dùng : lễ tân
  • Thao tác : trên màn hình thao tác nhanh (của khách đang lưu trú), nhấn nút “Checkout khách phòng

Màn hình thông tin tài khoản của khách hàng xuất hiện

Nhấn chuyển sang khung cửa sổ “02. Nhập giao dịch, dịch vụ khách sử dụng – Thanh toán của khách

Các bước tiến hành khi làm checkout cho khách :
Bước 1 : Kiểm tra các giao dịch còn phát sinh thêm của khách. Trong trường hợp khách có phát sinh giao dịch minibar, giặt là, người dùng có thể nhập trực tiếp số lượng tương ứng vào cột (1) trên lưới bên phải, nhấn nút “Cập nhật MB/LD” (2) để ghi lại

Lưu ý : người dùng thuộc bộ phận buồng phòng có thể nhập trực tiếp minibar, giặt là vào tài khoản khách phòng trên các thiết bị như : máy tính bảng, smartphone, … thông qua phần mềm quản lý khách sạn MEMO phiên bản điện toán đám mây. Chi tiết xem tài liệu hướng dẫn sử dụng mã tài liệu MEMO-FOS-EXP-CLOUD
Trong trường hợp khách có phát sinh giao dịch không phải minibar, giặt là, thanh toán, người dùng có thể nhập thông qua mục 01_a

Bước 2 : Sau khi kiểm tra tài khoản và nhập đầy đủ các giao dịch phát sinh thêm (nếu có), nhấn nút “In hóa đơn tổng hợp” hoặc “In hóa đơn chi tiết”. Lưu ý : khách sạn có thể sử dụng 1 trong 2 mẫu này để in cho khách. Chúng tôi đề xuất khách sạn sử dụng mẫu hóa đơn chi tiết vì tính tường minh của mẫu này.
Bước 3 : Bàn giao mẫu hóa đơn thanh toán cho khách hàng kiểm tra và thanh toán
Bước 4 : tùy thuộc vào hình thức thanh toán và ngoại tệ khách thanh toán, người dùng nhập giao dịch thanh toán vào tài khoản của khách. Sau khi nhập xong các giao dịch thanh toán, dư nợ của tài khoản phải = 0 thì mới được phép checkout

Người dùng sẽ nhập các khoản thanh toán của khách trên phần “02. Nhập các khoản thanh toán của khách

Lưu ý : Tùy thuộc việc khách hàng có thể thanh toán bằng nhiều hình thức (tiền mặt, thẻ, chuyển khoản, công nợ, …) hoặc bằng nhiều ngoại tệ khác nhau (VNĐ, USD, Euro, …). thì người dùng sẽ nhập vào tài khoản 1 hay nhiều giao dịch thanh toán.
 
Bước 5 : nhấn nút Checkout, trả phòng để hoàn tất

Lưu ý : sau khi checkout thành công, một số thay đổi trong phần mềm

 • Trạng thái hồ sơ của khách hàng này là “O – Đã trả phòng”
 • Phòng khách vừa trả sẽ chuyển sang trạng thái trống (không có khách) và bẩn (chưa được dọn). Sau khi bộ phận buồng phòng dọn sạch, phòng này có thể tiếp tục bán cho khách
 • Trên khung cửa số “SƠ ĐỒ PHÒNG KHÁCH SẠN THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI” hoặc màn hình chức năng “Sơ đồ phòng” (B. Sơ đồ phòng), không còn thông tin khách phòng này
 • Trên màn hình chức năng “Biểu đồ phòng” (C. Biểu đồ phòng) hoặc khung cửa sổ “BIỂU ĐỒ PHÒNG KHÁCH SẠN THEO THỜI GIAN”, không còn thông tin khách phòng này
 • Thay đổi khả năng cung ứng phòng khách sạn, 1 phòng được trả lại hệ thống

BY : ITCS.VN
Phần mềm quản lý kí túc xá khu công nghiệp (Doanh nghiệp lớn)
Phần mềm quản lý nhà hàng – barcafe
Phần mềm quản lý khu vui chơi giải trí
MEMO Hotel Management Systems