Phần mềm quản lý khach sạn MEMO có quản lý được khách nghỉ giờ?

Câu hỏi: Phần mềm quản lý khách sạn MEMO có quản lý được khách nghỉ theo giờ không?

Trả lời: Phần mềm khách sạn MEMO có chức năng quản lý theo giờ cho đối tượng khách hàng có nhu cầu nghỉ theo giờ trong ngày. Việc cấu hình khách nghỉ giờ được tính chi tiết từng phút.

Ví dụ: khách ở 2 tiếng đầu với giá 400.000VNĐ thì được phần phần cấu hình từ phút thứ 01 đến phút thứ 120 (hoặc tính từ phút thứ 05 đến phút thứ 120 – tùy vào chính sách của khách sạn tính từ phút thứ bao mấy), giờ tiếp theo tính từ phút thứ 121 đến phút thứ 180,…. (Hình: 01, 02)

Phần mềm có báo có chi tiết dành cho khách nghỉ giờ để khách sạn dễ dàng theo dõi và quản lý lượng khách nghỉ giờ. (Hình: 03, 04)

(Hình 01: Chức năng cấu hình cho khách nghỉ giờ)

(Hình 2: Chi tiết chức năng cấu hình cho khách nghỉ)

(Hình 3: Báo cáo dành cho khách nghỉ giờ)

(Hình 4: Chi tiết nội dung báo cáo dành cho khách nghỉ giờ)

By: itcs.vn
Phần mềm quản lý khách sạn – resort MEMO
Video giới thiệu các chức năng phần mềm quản lý khách sạn – resort MEMO