Phần mềm quản lý khách sạn MEMO – sao lưu và bảo mật dữ liệu ?

1. Bảo mật tài khoản người dùng trên phần mềm quản lý khách sạn resort MEMO ?

  • Để có thể vào sử dụng phần mềm khách sạn MEMO, người dùng bắt buộc phải đăng nhập thông qua tên và mật khẩu hợp lệ.
  • Mật khẩu của người dùng được mã hóa, không có thể dịch ngược. Trường hợp người dùng quên hay mất mật khẩu thì chỉ có liên hệ với bộ phận quản trị để thông qua tài khoản quản trị thiết lập lại mật khẩu mới.
  • Bộ cài, tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm được lưu trên máy chủ của khách hàng.

2. Sao lưu và khôi phục dữ liệu ?

Dữ liệu phần mềm được lưu giữ hoàn toàn trên máy chủ của khách hàng .
Đây là một trong những điểm khác biệt khi sử dụng phần mềm bản quyền và phần mềm online trên công nghệ điện toán đám mây (cloud). Với phần mềm online, dữ liệu của khách hàng được lưu giữ trên máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ phần mềm. Máy chủ này không đặt tại địa điểm của khách hàng mà thường là được đặt tại một trung tâm dữ liệu (Datacenter) ở trong nước hoặc ở nước ngoài. Điều này cũng ít nhiều khiến khách hàng lo lắng về tính bảo mật dữ liệu cũng như những ảnh hưởng của đường truyền internet đến việc sử dụng phần mềm.

Dữ liệu được sao lưu hàng ngày vào một thời điểm nhất định.
Khách hàng có thể lựa chọn lưu file backup dữ liệu (file sao lưu dữ liệu) trực tiếp trên máy chủ ; trên ổ cứng cắm ngoài hoặc máy khác tùy thuộc vào điều kiện cụ thể.

Một số khách hàng vì điều kiện ban đầu chưa có thiết bị đầy đủ nên lựa chọn lưu file backup dữ liệu trực tiếp trên máy chủ ; tuy nhiên nếu máy chủ gặp sự cố hoặc hỏng hóc về phần cứng có thể ảnh hưởng đến dữ liệu được backup do đó giải pháp được khuyến nghị là sao lưu trên ổ cứng cắm ngoài hoặc máy khác.

Trường hợp máy chủ của khách hàng gặp sự cố không thể sử dụng được, trước khi khắc phục sự cố máy chủ hoặc đầu tư mua máy chủ mới ; file backup dữ liệu gần nhất (trên ổ cứng cắm ngoài hoặc trên máy tính khác) sẽ được khôi phục trên 01 máy tính (PC) đóng vai trò máy chủ tạm thời.