Phần mềm quản lý khách sạn MEMO tích hợp 2 khóa từ trên cùng 1 khách sạn.

Câu hỏi: Phần mềm quản lý khách sạn/resort MEMO có thể tích hợp 2 hệ thống khóa thẻ từ vào phần mềm tại 01 khách sạn/resort không?

Trả lời : phần mềm hỗ trợ cấu hình phân tách từng phòng được cắt khóa trên 1 hệ thống khóa riêng biệt dựa trên thực tế của khách hàng.

Ví dụ : khách sạn có 210 phòng trong đó :

  • 100 phòng từ phòng 100 đến phòng 199 sử dụng khóa Adel ;
  • 110 phòng còn lại sử dụng khóa VingCard.

Khi người sử dụng làm thao tác checkin/walkin khách hàng một phòng (ví dụ phòng 102) hệ thống sẽ ra lệnh tạo khóa trên thiết bị tạo khóa của Adel trên máy tính đang làm việc.

By: itcs.vn

MEMO Hotel Management System