Phần mềm quản lý khách sạn MEMO có quản lý được khách đoàn và khách dài ngày không?

Câu hỏi: Phần mềm quản lý khách sạn MEMO có quản lý khách dài ngày, khách đoàn không?

Trả lời : Phần mềm quản lý khách sạn MEMO có thể quản lý khách đoàn, khách lẻ. Ngoài việc quản lý khách thuê phòng thông thường của khách sạn, phần mềm còn có thể quản lý khách dài ngày (long-term) – khách thuê căn hộ với chính sách điện – nước và chính sách giá thuê – thanh toán theo hợp đồng giữa 2 bên.

(Hình 1 : một số chức năng dành cho bộ phận lễ tân – kinh doanh)

(Hình 2 : màn hình chức năng tạo đoàn)

(Hình 3 : màn hình chức năng tạo đăng ký trước của khách lẻ)

(Hình 4 : màn hình chức năng quản lý khách lịch sử. Chức năng quản lý khách lịch sử hỗ trợ bộ phận kinh doanh – lễ tân khi tạo hồ sơ, nếu khách đã có thông tin cá nhân trong quá khứ – khách đã từng lưu trú tại khách sạn thì không cần nhập lại từ đầu)

By: itcs.vn
Phần mềm quản lý khách sạn – resort MEMO