PMS là gì? Vì sao phải sử dụng PMS trong quản lý khách sạn?

  1. PMS là gì?

PMS là một hệ thống quản lý tài sản (tên Tiếng Anh đầy đủ là Property Management System), ứng dụng cho viêc quản lý các hoạt động phòng khách sạn, resort và cho thuê nhà, căn hộ. Nó được gọi chung là hệ thống quản lý và điều hành khách sạn. PMS đôi khi cũng được sử dụng trong ngành sản xuất.

PMS cung cấp được cài đặt vào hệ thống máy chủ, máy trạm của khách sạn. PMS lên lịch, thực hiện các chức năng và giao dịch hàng ngày liên quan đến khách lưu trú, lưu trữ hồ sơ khách hàng trên máy chủ. hiện nay, PMS giúp cho ngành khách sạn tăng hiệu quả  kinh doanh đáng kể. PMS có thể tùy chỉnh theo quy mô của từng nhu cầu quản lý của khách sạn để khách sạn dễ dàng hoạt động và thực hiện thao tác.

Các chức năng quản lý của hệ thống PMS được tự động hóa nhiều nghiệp vụ bao gồm:

Quản lý đặt phòng

Quản lý nhận và trả phòng

Quản lý buồng phòng

Quản lý kỹ thuật – sửa chữa

Tích hợp hệ thống điện thoại (PBX)

Tích hợp điểm bán hàng: nhà hàng, barcafe, spa, massage …(POS)

Tích hợp hệ thống kế toán (BO)

Tích hợp hệ thống khóa phòng( Digital Lock)

Tích hợp hệ thống bán phòng online OTAs (Channel Manager)

Tích hợp hệ thống thẻ tích điểm (Card)

2. Vì sao phải sử dụng PMS trong quản lý khách sạn?

Giúp khách sạn đơn giản hóa việc quản lý các bộ phận trong khách sạn trên cùng một hệ thống.

Giúp khách sạn chống thất thoát tài sản.

Giúp khách sạn kinh doanh hiểu quả khi tích hợp với nhiều hệ thống quản lý trên.