Tích hợp khóa thẻ từ với phần mềm quản lý khách sạn – resort MEMO.


Giải pháp khóa thẻ từ tích hợp với phần mềm quản lý khách sạn – resort MEMO mang lại nhiều lợi ích đặc biệt cho khách hàng do ITCS.vn cung cấp.
Mọi việc quản lý, cắt chìa khóa đều tích hợp trên phần mềm quản lý khách sạn – resort MEMO.
Khi check-in trực tiếp trên phần mềm MEMO, thì thẻ khóa từ đã được cắt (mở) để khách lưu trú có thể dùng thể khóa từ vừa cắt cho việc mở phòng lưu trú của mình tại khách sạn- resort và khi check-out thẻ sẽ được khóa trắng, do vậy tránh thất thoát 100% tiền phòng.
Phần mềm quản lý khách sạn MEMO kết nối với tất cả các hãng khóa thẻ từ (Vingcard, Adel, Hune, Bonwin, Dlock, ProUSB….)
By : ITCS.vn

MEMO Hotel Management Systems