Tư vấn mua phần mềm quản lý khách sạn.

Trên thị trường bán rất nhiều phần mềm quản lý khách sạn. Là chủ khách sạn, quản lý khách sạn, chúng ta không biết nên chọn phần mềm quản lý khách sạn nào cho phù hợp với mô hình, quy mô khách sạn mình. Sau đây, itcs.vn tư vấn cho các bạn ứng dụng phần mềm nào phù hợp nhất cho từng mô hình kinh doanh khách sạn:

*Tư vấn cho khách sạn có quy mô vừa và nhỏ: quy mô khách sạn từ dưới 30 phòng.

Quy mô khách sạn dưới 30 phòng chúng ta có thể sử dụng phần mềm quản lý khách sạn online. Phần mềm quản lý khách sạn online được thiết kế dựa trên công nghệ cloud (đám mấy), giúp khách sạn có thể quản lý dễ ràng trên máy tính, điên thoại, máy tính bảng. Phần mềm được quản lý trên máy chủ của nhà cung cấp phần mềm. Để đăng nhập vào phần mềm, chúng ta phải vào dựa trên website của của nhà cung cấp phần mềm.

Với một máy chủ, các nhà cung cấp phần mềm online sẽ quản lý được 50-100 khách sạn (tùy vào dung lượng máy chủ). Điều đó có nghĩa là các khách sạn dùng chung 1 máy chủ, chia sẽ dung lượng và đường truyền mạng internet. Phần mềm chạy nhanh hay chậm phụ thuộc và tốc độ mạng và máy chủ tốt- cấu hình cao, hay thấp của nhà cung cấp phần mềm.

Lời khuyên: số lượng phòng ít thì việc tải dự liệu từ máy chủ sẽ nhanh hơn so với việc tải số lượng phòng lớn. Với số lượng phòng khách sạn nhỏ thì chúng ta sử dụng phần mềm online cũng là một lựa trọn tốt cho khách sạn.

*Tư vấn cho khách sạn có quy mô vừa và lớn: quy mô khách sạn từ trên 30 phòng.

Với khách sạn có quy mô vừa và lớn thì nên lưa chọn phần mềm được thiết kế trên nền tảng ứng dụng winform (không phải phần mềm ứng dụng công nghệ cloud – đám mây). Phần mềm thiết kế chạy trên nền tảng win sẽ dễ ràng thiết kế được phần mềm thông minh, thao tác nhanh hơn công nghệ cloud.

Chúng ta có thể lựa chọn những công ty phần mềm có thể thiết kế phần mềm chạy trên đa nền tảng sẽ tốt hơn cho việc quản lý của từng bộ phần trong khách sạn lớn.

-Những bộ phận cần thao tác nhanh, chính xác thì sử dụng phận mềm chạy trên nền tảng win : bộ phận lễ tân, bộ phận kinh doanh, bộ phận kế toán. Đây là những bộ phận thường xuyên dùng máy tính để bàn để làm việc. Vì vậy, việc sử dụng chạy trên nên tảng win sẽ là tốt nhất cho các bộ phần này.

-Những bộ phận ít sử dụng thao tác nghiệp vụ và thường xuyên sử dụng điện thoại và máy tính bảng, đó là bộ phận quản lý, chủ đầu tư thì nên sử dụng phần mềm trên nền tảng web / cloud sẽ phù hợp nhất cho bộ phận này.

-Bộ phận buồng phòng, kỹ thuật cũng là các bộ phận thường xuyên sử dụng điện thoại để kiểm tra phòng bẩn, phòng sạch và phòng hỏng thì việc thiết kế phần mềm trên nền tảng web/cloud cho 2 bộ phận này cũng là rất phù hợp.

Lời khuyên: Với số lượng phòng vừa và lớn thì chúng ta nên lựa chọn phần mềm ưu tiên chạy trên win dành cho bộ phận nghiệp vụ và kết hợp chạy trên web/cloud dành cho bộ phận quản lý.

By: itcs.vn