Phần mềm nhân sự tiền lương – MEMO Human Resources

1. Giới thiệu chung về phần mềm nhân sự tiền lương – MEMO HUMAN RESOURCES

– Giao diện Tiếng Việt, Tiếng Anh, dễ dàng chỉnh sửa mở rộng theo yêu cầu đặc thù của khách hàng
– Hoạt động độc lập hoặc liên kết với phần mềm kế toán
– Hệ thống chức năng được phân quyền theo từng nhóm người sử dụng, bộ phận
– Phân quyền người sử dụng chi tiết đến từng chức năng, từng báo cáo trong phần mềm
– Tự động sao lưu dữ liệu định kỳ hàng ngày
– Hệ thống báo cáo gồm nhiều biểu mẫu tổng hợp, chi tiết được thiết kế theo nhiều tiêu chí quản lý, cho phép kết xuất excel, pdf, …
– Không giới hạn số lượng máy tính cài đặt
– Bản quyền vĩnh viễn, bảo hành 01 năm

2. Hình ảnh về phần mềm nhân sự tiền lương – MEMO HUMAN RESOURCES

phần mềm nhân sự
màn hình chính

phần mềm nhân sự
màn hình hồ sơ nhân viên

Liên kết :
Phần mềm quản lý khách sạn resort MEMO
Phần mềm quản lý tòa nhà căn hộ MEMO
Phần mềm quản lý tòa nhà căn hộ MEMO (phiên bản online)