Quản lý khách sạn bằng phần mềm hiệu quả

Hôm nay, Itcs.vn sẽ gợi ý cho chúng ta một số biện pháp quản lý khách sạn bằng phần mềm quản lý khách sạn được hiệu quả nhất.

  1. Phần mềm phải đầy đủ các chức năng danh cho từng bộ phần: lễ tân, kinh doanh, buồng phòng, kỹ thuật sửa chữa, kế toán – thu ngân, quản lý – giám đốc, chủ đầu tư.
  2. Phần mềm phải có chức năng phân quyền cho từng bộ phận, từ nhân viên. Việc phân quyền càng chi tiết càng tốt.
  3. Phần mềm không cho phép bất cứ nhân viên hay bộ phận nào được phép sửa dữ liệu khi khách lưu trú đã checkout. Việc khách lưu trú đã checkout có nghĩa là giao dịch lưu trú giữa khách sạn và khách lưu trú đã kết thúc.
  4. Phần mềm được kết nối với khóa từ khách sạn nhằm mục đích kiểm soát lượt khách ra vào khách sạn, tránh thất thoát lượt khách.
  5. Phần mềm được kết nối với các kênh Channel Manager (OTAs). Việc kết nối với các kênh Channel Manager (Sitemider, Hotelrunner, Hotelspider…) sẽ giúp khách sạn có thêm lượng khách từ các kênh bán phòng online trên toàn thế giới.
  6. Phần mềm được kết nối với máy Scanner chuyên dụng, việc kết nối với máy Scanner giúp việc checkin sẽ nhanh hơn.

(Còn tiếp)
Phần mềm quản lý khách sạn dành cho mô hình 3-5 sao