PMS là gì? Vì sao phải sử dụng PMS trong quản...

PMS là gì? PMS là một hệ thống quản lý tài sản (tên Tiếng Anh đầy đủ là Property Management System), ứng dụng cho...

Phần mềm quản lý khách sạn MEMO phân quyền từng chức...

Câu hỏi: Phần mềm quản lý khách sạn MEMO có thể phân quyền từng chức năng, từng báo cáo cho từng đối tượng nhân...
phần mềm quản lý khách sạn

Phần mềm quản lý khach sạn MEMO có quản lý được...

Câu hỏi: Phần mềm quản lý khách sạn MEMO có quản lý được khách nghỉ theo giờ không? Trả lời: Phần mềm khách sạn MEMO...
khach san

Phần mềm quản lý khách sạn MEMO có quản lý được...

Câu hỏi: Phần mềm quản lý khách sạn MEMO có quản lý khách dài ngày, khách đoàn không? Trả lời : Phần mềm quản lý...

Phần mềm quản lý khách sạn MEMO có thể lưu lịch...

Câu hỏi: Phần mềm quản lý khách sạn MEMO có lưu lịch sử thay đổi phòng, giá phòng thao tác trên phần mềm không? Trả...

Phần mềm quản lý khách sạn MEMO có thể dùng chung...

Câu hỏi: Phần mềm quản lý khách sạn MEMO có thể dùng chung 2 khu khách sạn/resort trên cùng 1 hệ thống để tránh...
phần mềm quản lý khách sạn

Phần mềm quản lý khách sạn MEMO tích hợp 2 khóa...

Câu hỏi: Phần mềm quản lý khách sạn/resort MEMO có thể tích hợp 2 hệ thống khóa thẻ từ vào phần mềm tại 01...

Tư vấn setup khách sạn

- Hoạt động setup & Tư vấn quản lý khách sạn – Resort Tư vấn quản lý khách sạn – resort. Trực tiếp Quản...
phần mềm quản lý khách sạn

Tích hợp khóa thẻ từ với phần mềm quản lý khách...

Giải pháp khóa thẻ từ tích hợp với phần mềm quản lý khách sạn – resort MEMO mang lại nhiều lợi ích đặc biệt cho khách...

Các kỹ năng nhân viên kế toán nhà hàng – khách...

Bạn là nhân viên Kế toán mới vào nghề và đang gặp khó khăn trong việc thích ứng với điều kiện và cường độ công việc?...